Tips 4

Skyldigheten att hjälpa en person som inte kan hjälpa sig själv. Scouten bör känna till vissa kännetecken på personer som förtärt rusmedel och hur man närmar sig en person som verkar medvetslös. Han bör också veta vad överdriven rusmedelsförbrukning kan leda till och var man kan söka hjälp vid behov.