Tips 4

Då man en gång lärt sig skotsteken, så är flaggknopen enkel att lära sig. Flaggknopen är nämligen en dubbelskotstek. Flaggknopen har fått sitt namn från det att den används då man sätter fast den finska flaggan i flaggstångens rep. I nedre delen av den finska flaggan finns en repsnara i vilken flaggstångens rep knyts fast med flaggknopen. I den ring som finns på Finlands flaggas övre del fastsätts repet med flaggknopen eller pålstek. Flaggknopen används för att knyta fast rep av olika tjocklekar. Då fastsätts de lösa ändorna på samma sida av knopen. Flaggknopen är bättre än skotsteken om repen skiljer sig från varandra i tjocklek, material eller fuktighet.