Tips 4

Ett nödsamtal i ett nötskal Då du ringer 112, gör så här: – Berätta kort vad som har hänt. – Det viktigaste är att bevara lugnet. I andra ändan av telefontråden är en utbildad, vuxen person. Om du inte vet vad du ska säga, så vet personen nog vad han eller hon ska fråga. – Ge exakt adress (kommun, gatuadress, höghus eller egnahemshus). Om du inte vet, se dig omkring! – Förbered dig på att personen på nödcentralen också vill diskutera med den hjälpbehövande. På så vis får personen på nödcentralen tilläggsinformation om den hjälpbehövandes situation, t.ex. om patienten klarar av att prata. – Lägg inte på luren innan du har fått lov att göra så. – Uppge väginstruktioner för hur man tar sig till olycksplatsen och se till att inget blockerar vägen. Se till att dörrarna inte är i lås. Om ni är i skogen eller på en scoutstuga så be någon gå hjälpen till mötes. Lämna dock aldrig den skadade ensam. – Se till att telefonen är nåbar, eftersom räddningsmanskapet kan ringa upp på vägen till platsen för att få mera information. – Telefonen får inte användas till något annat innan hjälpen är på plats. – Ring på nytt till nödnumret 112 om den hjälpbehövandes tillstånd väsentligt förändras, t.ex. så att han eller hon förlorar medvetandet, slutar att andas eller dylikt. Ni får då mera anvisningar per telefon.