Tips 4

Pyramideld eller Kalle Anka eld Pyramidelden är den som ofta visas i bilder, t.ex. i Kalle Anka (därav det andra namnet). Pyramidelden byggs med 5 eller 6 klabbar som ställs med ändorna mot varandra. Innan man lägger klabbarna bör man placera tändet underst. Stjärnelden fungerar allra bäst i serier och på bild eftersom den sällan håller ihop i verkligheten. Den är svår att hållas i form och efter att den rasat ihop ser den mest ut som en stökig hög.