Tips 4

.Steg för steg: Alla räknar hur många stegpar det går på 100 meter på en sportplan. Gå sedan till terrängen och försök uppskatta samma sträcka där. Ta hjälp av karta och kompass för att kolla sträckans längd. Kom ihåg backar och andra variationer i terrängen. I terrängen kan stegen till och med vara kortare.