Tips 4

Flaggdagsdomino Dela ut åt alla äventyrsscouter en lapp där det på ena ändan av kortet står flaggdagens datum och på andra ändan flaggdagens namn. Äventyrsscouterna försöker skapa en så lång slinga som möjligt, där varje datum följer med rätt flaggdag. Ha en luntlapp på väggen i kårlokalen, annars fungerar inte dominot.