Tips 4

Att orientera ensam går att öva med hela laget så att alla orienterar ensamma turvis mellan kontrollerna. Vid behov hjälper kaptenen. Till slut övar man sig på att orientera ensam i motsvarande terräng.