Tips 4

Berättelser passar bra till kvällsandakter. I början är det lättast att läsa färdiga texter men småningom ska man släppa ut fantasin och hitta på egna berättelser. Berättelser som berättas med egna ord är intressantare. Även aforismer och dikter är bra. En berättelse behöver inte alltid läsas upp, den kan också spelas upp eller lekas.