Tips 4

På golvet/marken finns föremål som ska ordnas på ett visst sätt. Gruppen delas in i tre lag. Utbildaren berättar för lag 1 (utan att de andra hör) hur föremålen ska placeras. Lag 1 får i uppgift att berätta för lag 2 hur föremålen ska placeras. De får varken tala eller röra i föremålen. Lag 2 får i uppgift att få lag 3 att hämta föremålen och placera dem på rätta ställen, utan att lag 2 rör i föremålen. Lag 3 har ögonen förbundna. Deras uppgift är att placera föremålen på rätt sätt. Mycket populär uppgift som deltagarna ofta vill göra på nytt!