Tips 4

Bekantingsorientering på kårlokalen. Utbildaren delar ut den första ledtråden, t. ex. ”Då jag behöver Sinol går jag hit.” Då explorerscouterna hittar förvaringsstället för Sinol hittar de också en ledtråd till nästa ställe. Med hjälp av ledtrådar kan man gå igenom lokalens olika rum, skåp och förråd. Den sista ledtråden kan leda till ledarnas eget rum eller varför inte ut på gården där det t.ex. finns en trangia med varm kakao som man kan njuta av medan man går igenom orienteringen eller andra praktiska grejer.