Tips 4

Vi respekterar varandras utrymmen. Patrullen kan också tillsammans diskutera varför finländarna rör varandra så lite som de gör. Om en främling till exempel råkar lägga sin hand på ens egen då han tar tag i ledstången i en buss drar man ju oftast själv bort handen. Det är förståeligt ifall beröring inte känns naturligt, men det hör samtidigt till människans grundbehov.