Tips 4

Varje patrullmedlem får som uppgift att välja en annan person i patrullen enligt de angivna kriterierna genom att sätta sin högra hand på denna persons axel. De angivna kriterierna ska vara positiva och lekledaren bör se till att alla blir valda under lekens gång. Exempel för valkriterier: Den personen som jag lärde känna först. Den personen som också kan vara tyst. Den personen som: Jag helst skulle grunda en cirskusskola/ett café/en resebyrå med. Den personen som: Jag skulle vilja ha som livvakt/frisör/någon som lyssnar på mina besvär/hjälp i bilaffären. Den personen som: Jag tycker att är modig/påhittig/uppmuntrande/rättfärdig/leende/flitig.