Tips 5

Tips! Genom att doppa tändstickor i stearin får du dem att hålla fukt bättre och under lägerförhållande är de fortfarande användbara.