Tips 5

. Eldvakten ska upprätthålla elden genom att vid behov sätta in vedträn i kaminen.
. Eldvakten försäkrar sig om att ingen av de sovande är i fara, till exempel att ingen råkar komma för nära kaminen så att sovsäcken kunde ta eld.
. Till eldvaktens uppgifter hör också att t.ex. se till så att kläder som torkar eller dylikt, inte är för nära kaminen.
. Eldvakten ska se till att det finns tillräckligt med vedträn att elda med också för följande eldvakt.
. Eldvakten ansvarar för att alla som sover i tältet får sova i fred, så eldvaktens uppgifter ska utföras i stillhet och tystnad. Tips! Påminn om att kaminens säkerhet beror på användaren. Försäkra dig om att ingen t.ex. planerar en tävling där målet är att få kaminen så varm som möjligt. Förutom att en sådan tävling är dumdristig, så är den också farlig. Eldvakten ansvarar för alla i tältet!