Tips 5

Vink för tapto Under ett möte där ni lär er om förstahjälp, kan bibelberättelsen om den barmhärtiga samariten passa in (Lukas 10:25 – 37). Berättelsens budskap är aktuellt än idag.