Tips 5

Du fungerar som patrullens ledare. Se till att alla patrullmedlemmar i tur och ordning orienterar sig fram mellan varje kontroll.