Tips 5

Talkoarbeten Gör i er egen eller någon annan kårs kårlokal ett talkoarbete för det gemensamma bästa: töm tupparna, måla staket, städa av förrådet, rensa rishögen osv.