Tips 5

Nying Nyingen är långvarig eld men det dröjer också längre tid och kräver mer besvär att förbereda den. Man börjar nyingen genom att klyva en stor stubbe i tu och den ena av de kluvna klabbarna läggs på marken och stöds med små käppar. Klabbar placeras på undre sidan varefter den andra halvan av kluvna stubben placeras ovanpå den första, men glöm inte att lämna små käppar mellan klabbarna. Stubbens kluvna ytor ska placeras mot varandra och tack vare de små käpparna emellan blir det ett mellanrum mellan klabbarna, där man kan tända eld på brasan.