Tips 5

Sång som mäter sträckan Välj en sång som ni sjunger medan ni i jämn takt går framåt. Mät sedan hur långt ni kommit och kom ihåg det. Med hjälp av samma sång kan ni i ett senare skede uppskatta en sträcka.