Tips 5

Källor: Det finns information om Finlands flagga och flaggdagarna på inrikesministeriets hemsida www.intermin.fi