Tips 5

Frågesport eller tipsrunda om scoutprogrammet. Explorerscouterna får gå runt och svara på frågor eller tävla mot varandra i en frågesport. Idéer till frågor hittar man t.ex. i Scoutprogrammet-häftets avsnitt om symbolik.