Tips 5

)Utfärdshjälp: Ordna en vargunge-, äventyrsscout- eller spejarscoututflykt i närheten medan gruppledarutbildningen pågår. Utflyktsdeltagarna kan bilda patruller som explorerscouterna på gruppledarutbildningen kan hålla planerade möten för. Efter ledaruppdraget diskuterar explorerscouterna med en lots/äldre ledare hur mötet lyckades och vad som kunde förbättras till en annan gång.