Tips 5

Utbildarna ber en utomstående person, t. ex. någon inom den egna kåren, att komma till kursen för att lära ut sina specialtrick.Det är värdefullt för deltagarna att få info om till exempel FS eller FiSSc:ens färdiga paket till explorerscouterna. Det finns också bra webbsidor att dela med sig av (Partiowiki, MLL, m.m.).