Tips 5

Kursdeltagarna får ta del av en påhittad patrulledares detaljerade program och ansvarsuppgifter för en månad, både scout-, skol- och fritidsuppgifter: olika skolarbeten, möten och scoututfärd (inklusive att planera, skaffa fram material, rekrytera ledare osv.) Uppgifterna ordnas på to-do-listor (se tips 1) och sedan i en kalender. Meningen är att åskådliggöra vilka uppgifter en ledare har och att vissa av dem måste skötas i god tid, samt hur det lönar sig att planera in uppgifter som måste skötas på ett specifikt ställe (t.ex. gå igenom utfärdsmaterialet).