Tips 5

Säkerhetsteater. Utbildarna eller kurspatrullerna framför en pjäs där mycket går fel med tanke på säkerheten. (Kurspatrullerna kan få varsin del av säkerhetsföreskrifterna att framföra.) Under föreställningens gång gör man pauser med jämna mellanrum och då får kursdeltagarna säga vilka fel de upptäckt och rätta till dem.