Tips 5

Kaptenen leder verksamheten. Under gruppens första möten lönar det sig kanske inte ännu att dela upp äventyrsscoutlaget i patruller, utan all verksamhet kan i huvudsak ledas av kaptenen.