Tips 6

Gör ett besök till avstjälpningsplatsen, återanvändningscentralen eller realiseringscentralen.
Håll ett möte hemma hos dig. För tillsammans de avfall som finns hemma hos dig till den närmaste sorteringsplatsen. Kolla vad som hör vart, läs anvisningarna noggrant och sätt avfall in i rätt lådor. Fundera på varför sortering är nödvändigt och vad som händer om man t.ex. om man i lådan för bioavfall sätter plastpåsar som inte förbränns.
. Kom sinsemellan överens om att ni håller koll på er konsumtion. Det går att minska på avfall genom att planera t.ex. klädköp på förhand. Alla kläder behöver passa precis inte vid inköpstillfället, utan de kan köpas på växten så passar de längre. På det viset minskar vi på avfallsbelastningen! En annan möjlighet för att minska på avfallet är att köpa godis utan papper eller genom att sluta köpa lemonad – det är dessutom också bra för tänderna!
. Avlägg tillsammans ett avfallslöfte: lova att under två veckors tid minska på mängden avfall ni producerar. Exempelvis kan yoghurten, i syfte att undvika onödiga plastavfall, köpas i en liters förpackning eller matinköpen göras med en tygkasse som man hämtar med hemifrån. Äventyrsscouten kan även påverka sina föräldrars konsumtionsvanor!
. Gör tillsammans med gruppen ett förmultningstest som tar ett halvt år – så här har också äventyrsscouterna en gemensam ”hemlig” plats som ska hållas orörd, så att inte förmultningstestet går i stöpet. Gräv ner sakerna på våren och gräv upp dem i november, då det gått ett halvt år.
. Miljölinkar: www.ymparistoyritykset.fi/ymparistohuolto – information om avfallssortering www.ymparisto.fi – avfallsrådgivningens läromaterial eller kolla in kommunens egna avfallshanteringssidor