Tips 6

En passlig längd kan vara ca 1-2 km. Man orienterar i huvudsak enligt terrängen och kartans märken. Först när man behärskar kartan övar man sig på att ta ut kompasskurs. Området måste begränsas så att orientering inte verkar skrämmande, bra begränsningar är t.ex. så att mot söder finns en sjö och 3 km därifrån mot norr en stor väg. Ruttplanen går man igenom redan på förhand och man funderar på om det lönar sig att ta ut kompasskurs t.ex. till en plats där två stigar korsar – om man går t.o.m. så litet som 10 meter förbi hittas kanske inte platsen.