Tips 6

Planera en utfärd så att det uppstår så lite avfall som möjligt. Bio-avfall går att kompostera. Ungefär 1/3 av ett hushålls avfall går att kompostera. Istället för att man skulle få gratis kompostmull, åker man ofta