Tips 6

Fördela bitarna i ett pussel jämnt mellan explorerscouterna. Explorerscouternas uppgift är att lägga pusslet utan att tala. Var och en ska själv lägga sina egna pusselbitar i pusslet, på det sättet måste alla hjälpa till.