Tips 6

Gör en frågetävling om historien, en berättelse med luckor eller ett korsord. – Gör ett skådespel t.ex. till kåren S:t Görans fest. Satsa på rekvisitan och kläderna. – Läs legenden om S:t Göran och fundera sedan på hur gott och ont syns i dagens värld. Hitta goda och dåliga nyheter i tidningar och gör en bildtavla av dem. Fundera sedan på hur ni som scouter kan arbeta för det goda. – Fundera på allas egna ”drakar”, d.v.s. rädslor, onda saker man gjort, misslyckanden och felsteg. Hur ska man komma över dessa? Ingen är perfekt och vi behöver varandra och andra ”S:t Göran” som hjälper oss. – Tips för andäktighet: fundera på hur legenden om S:t Göran och Bibelns berättelser hänger ihop (se Matt. 7:12 / Joh. 13:34 / Gal. 6.2 / Ef. 6:10-17)