Tips 6

Skriv eller rita en historia om en hjälte som hette Peter och som hittade ut ur skogen efter att han tappat bort sig.