Toteutusvinkki 1

Otamme yhteyttä paikalliseen luontoyrittäjään ja haastattelemme häntä. Voimme kysyä esimerkiksi näitä kysymyksiä Mitä haasteita luontomatkailulle Suomessa on? Miten perustan oman luontomatkailuyrityksen? Mitä kaikenlaisia palveluita luonnosta saadaan ja miten nämä tuotetaan ottaen huomioon myös luonnonsuojelulliset näkökulmat?