Toteutusvinkki 1

Tutustun paikallisen meripelastusseuran toimintaan.