Toteutusvinkki 1

Tutustun sekä lippukunnan että oman kuntani talouteen. Kuka tekee taloudellisia päätöksiä lippukunnassa ja kuka kunnassa? Miten lippukunta ja kunta rahoittavat oman toimintansa? Jos suuruuserot jätetään huomiotta mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia kunnan ja lippukunnan taloudenpidosta löytyy?