Toteutusvinkki 1

Aloitamme luomalla tulevaisuuden Energia-Suomen. Pohdimme kukin miten haluaisimme energiaa tuotettavan Suomessa tulevaisuudessa. Merkitsen kuinka suuren prosenttiosuuden haluaisin kutakin tuotantomuotoa olevan kokonaisuuden ollessa 100%. Tämän jälkeen tutustumme eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin etsimällä tietoa internetistä mediakriittisyys huomioiden ja jaamme 100 prosenttia mahdollisesti uudelleen. Tarkastamme, mitä energialähteitä on käytetty sähkön tuottamiseen Suomessa edellisenä vuonna (esimerkiksi Tilastokeskuksen tai Energiateollisuuden sivuilta), ja vertaamme tätä omiin tulevaisuuden visioihimme. Pidämme väittelyn siitä, mistä erilaiset pisteytykset kullakin vaeltajalla mahdollisesti johtuvat. Mitä täytyy tehdä, jotta voidaan päästä haluamaamme tilanteeseen?