Toteutusvinkki 1

Pohdimme tilanteita, joissa olemme itse tarvinneet lohdutusta ja apua. MIllaisia tilanteet olivat? Keneltä pyysimme ja saimme apua? Millainen lohdutus tuntui hyvältä, millaisista sanoista ei ollut apua?