Toteutusvinkki 1

Tutustun ensin esimerkiksi internetin tai kirjallisuuden avulla johonkin itselleni vieraaseen uskontoon. Perehdyn sen jälkeen valitsemaani uskontoon tarkemmin, osallistumalla heidän järjestämäänsä tapahtumaan tai keskustelemalla uskonnon edustajan kanssa. Pohdin kokemuksen jälkeen, miten tutustumani katsomus eroaa omastani? Mitä piirteitä arvostan ja mihin suhtaudun epäluuloisesti?