Toteutusvinkki 1

Tutustun viestintäkanaviin, joiden kautta piiri tai keskusjärjestö vaeltajille asioita viestii. Tutustun eri viestimien sisältöön, pohdin median kohdeyleisöä ja listaan vartioni kanssa kanavan käyttämien viestien hyviä ja huonoja puolia. Annan vartioni kanssa kehittävää palautetta medioiden ylläpitäjille.