Toteutusvinkki 1

Opettelemme käyttämään jotakin uutta tietokoneohjelmaa, josta on hyötyä meille tulevaisuudessa, esimerkiksi taulukko-ohjelmaa, kuvankäsittelyohjelmaa tai tekstinkäsittelyohjelmaa.