Toteutusvinkki 1

Tutustumme vaeltajaohjelman sisältöön partio-ohjelma.fi-sivuston avulla. Voimme tarvittessa hyödyntää myös johtajankansiosta, jos meillä ei ole internet-yhteyttä käytettävissä. Valitsemme jokainen 3 mielenkiintoisinta aktiviteettia ja valitsemme niistä yhteisesti tehtävät aktiviteetit.