Toteutusvinkki 1

Etsimme tietoa erilaisista kuntotesteistä ja toteutamme jonkun niistä. Hyviä testejä ovat esimerkiksi UKK-kävelytesti erityisesti heikko- ja normaalikuntoisille tai Cooperin-testi. Lisätietoa UKK-kävelytestistä löytyy UKK-instituutin internetsivuilta. Cooperin-testi on yksinkertainen. Siinä juostaan (tai kävellään) 12min aikana mahdollisimman pitkä matka metreissä mitattuna. Tuloksista kertovia taulukoita löytyy internetistä. Toteutamme kuntotestin useampaan kertaan vuoden aikana, jolloin saamme tietoa kuntomme kehityksestä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.