Toteutusvinkki 1

Teemme kukin jonkin persoonallisuustestin (esim. Myers Briggs (MBTI). Pohdimme testin eri kohtia joko yksin tai yhdessä jokaisen toimintaa arvioiden. Millaisen arvioin testi antaa kustakin vartion jäsenestä? Mitkä osat arviosta pitävät omasta ja muiden mielestä paikkaansa? Muistan tutkia myös tulokseni lähellä olevat profiilit. Arvioimme myös testin luotettavuutta. Mitä asioita testi ei ottanut huomioon? Lopuksi pohdimme sitä, miten voimme käyttää testituloksia hyödyksi.