Toteutusvinkki 1

Pohdimme heti projektin aluksi, kuinka paljon rahaa olemme valmiita laittamaan projektiin sekä miten ja millä aikataululla sitä kerätään. Budjetti asettaa rajat mahdollisille kohteille ja aktiviteeteille. Varainkeruu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielikuvitus on rajana erilaisissa varainhankintatavoissa.