Toteutusvinkki 1

Järjestämme vartiollemme vielä purkutilaisuuden projektista. Voimme pyytää luotsia tai muuta lippukunnan aikuista vetämään purun. Huolehdimme siitä, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Keskustelemme ainakin seuraavista kysymyksistä