Toteutusvinkki 1

Roolit voidaan jakaa tehtävään, ryhmään tai itseensä suuntautuneiden ryhmiin. Tutustumme näihin ja kirjaamme ylös ketkä ryhmän jäsenistä ovat eniten näiden kaltaisia. Voimme antaa samalle ihmiselle myös useamman rooliin. Vertailemme taulukoitamme ja keskustelemme mistä mahdolliset näkemyseromme johtuvat.