Toteutusvinkki 1

Lauma jakaantuu pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä näyttelee vuorollaan pienen tilanteen, jonka yhteyteen tai loppuun kuuluisi kiittäminen. Näytelmässä tämä osa jätetään kuitenkin pois. Näytelmän jälkeen lauma pohtii yhdessä kiitoksen merkitystä. Miksi on hyvä kiittää? Mitä se merkitsee kiitoksen saajalle ja antajalle?