Toteutusvinkki 1

Lauma valmistelee pieniä näytelmiä, joissa aiheena on kiusaaminen. Akela antaa erilaisia rooleja ja tilanteita. Keksitään loppuratkaisuja ja keinoja kiusatun auttamiseksi. Pohditaan, miltä tuntuu olla kiusaaja ja kiusattu. Puretaan tehtävä ja kuvitellut tilanteet huolella. Mitä kiusaaminen on? Millä tavoin toista voi kiusata? Voiko netissä kiusata? Miksi ihmiset kiusaavat toisiaan? Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuihin? Entä kiusaajiin itseensä? Koko yhteisöön?