Toteutusvinkki 1

Akela pyytää edellisellä kerralla jokaista sudenpentua tuomaan kotoaan erilaisia lehtiä koloiltaan. Akela voi tuoda niitä myös itse. Koloillassa lauma jakautuu pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä saa kasan lehtiä. Ryhmien tehtävänä on on tutkia, minkälaisia lehtiä on ja miten ne eroavat toisistaan. Mitä yhteistä on kaikissa lehdissä? Mikä on päivälehti, iltalehti tai aikakausilehti? Löytyykö eroja materiaaleissa, kuvien määrässä ja laadussa, juttutyypeissä tai etusivujen sisällöissä?