Toteutusvinkki 1

Sudenpennut etsivät erilaisia kasveja, kiviä, koteloita ja roskia. Kuka löytää eniten eri kasvilajeja? Eri eliölajeja voidaan tunnistaa joko omasta muistista tai kasvikirjan tai vastaavan avulla. Entä kukaa kerää eniten roskia pois rannasta?